Edb for mægleren, i KD og i HOME

Ejendomsmæglerforretningen:
Den teknologiske udvikling er gået så utroligt stærkt, at uden at tænke dybere over det, syntes man, at den elektronik vi benytter i dag, altid har eksisteret.

Sådan er det imidlertid ikke. Da jeg i 1965 begyndte som ejendomsmæglerassistent, fandtes elektroniske hjælpemidler overhovedet ikke.

Når man havde modtaget en ejendom i salgskommision, og skulle udarbejde en salgsopstilling, foregik det med blyant og papir. Alle beregninger foregik enten ved hovedregning, eller på, hvis man var så heldig at have den, en såkaldt ’hjulpisker’, der var tidens lille mekaniske regnemaskine med håndsving.

 

Dengang var ikke indført kontant handel, så man måtte anslå tyngen af de foranstående lån, derefter anslå et muligt ejerskiftelån, beregne ydelsen herpå, og derefter beregne hvor stort et sælgerpantebrev der ville fremkomme. I den endelige slutseddel måtte man så tage forbehold for størrelsen af ejerskiftelånet og de derefter følgende regulerede vilkår.

 

Når der skulle udfærdiges salgsopstillinger, blev der i den manuelle skrivemaskine isat 10 stk. tyndt papir, med karbonpapir mellem hvert ark, og så passe på ikke at skrive forkert, da det var et kæmpe arbejde at rette slåfejlene gennem alle arkene.

Ligeledes, skulle prisen rettet eller skulle der ske andre ændringer i salgsvilkårene, så var det bare det hele om igen.

Nogle år senere kom så den mekaniske duplikator med håndsving. Nu skulle selve salgsopstillingen først skrives på en stencils, denne blev sat i duplikatoren, og så fat i håndsvinget.

Igen, skulle der senere rettes i salgsvilkårene, rettede man i stencilen med korrekturlak, og satte så den fedtede sorte stencils i skrivemaskinen igen.

 

Først i 1970 fik vi de elektroniske hjælpemidler. Jeg kan nævne, at min første elektroniske lommeregner, som kun kunne klare de 4 almindeligste regnearter, samt skulle oplades fra lysnettet, kostede kr. 1.1oo,-. Det var rigtig mange penge. Til sammenligning hermed, købte jeg samme år en fabriksny flot rød Volvo Amazone -, pris kr. 28.000,-.

 

I 1977 købte jeg min første computer med et ejendoms-system, der var udarbejdet af en ejendomsmægler-kollega. Prisen for hans system og den tilhørende computer var kr. 125.000,- (ca. prisen for et sommerhus). Systemet blev aldrig helt færdigt, men var dog i stand til at kunne beregne opnåelige realkredit- ejerskiftelån.

Det var så nyt med EDB på dette tidspunkt, at en harddisk som vi kender i dag, var et totalt ukendt begreb. Systemet fungerede ved, at man benyttede de store bløde 5½” Floppy diske. Der blev i computeren indsat 2 af disse diske, den ene indeholdt selve programmet, og på den anden blev lagret de fremkomne data.

Efter ca. 3 år solgte jeg denne computer til kollega for kr. 75.000, og købte så et nyt microsoft-Edb-system, jeg selv kunne programmere i Basic-systemsprog.

På denne computer medfulgte også et, på dette tidspunkt, ganske udmærket tekstbehandlings-system med printer.

Jeg programmerede nu selv computeren således, at den kunne benyttes til at udskrive de salgsopstillinger m.v. jeg skulle bruge. Det var et kæmpe stort fremskridt, at jeg nu uden større besvær kunne ændre og rette i salgsopstillin-gerne.


Kreditforeningen Danmark:

Da jeg nogle år senere blev ansat i Kreditforeningen Danmark (KD) som vurderingsinspektør, programmerede jeg nu selv denne computer, så jeg herpå også kunne udføre vurderings-beregninger og efterfølgende indskrive mine vurderinger på de fortrykte KD-formularer.

 

Alle disse muligheder i brug af Edb gav mig ’blod på tanden’, så jeg fandt en lille SHARP lomme-computer med i alt 4 kb. hukommelse, og som kunne programmeres i Basic-programsprog.

Hjemme på min stationære computer udarbejdede jeg nu et program for vurdering, således at ved indsætning af dagens obligationskurser, kunne den beregne tynge af foranstående lån, og ved indtastning af ejd.skatter samt øvrige faste udgifter, kunne den, udfra en valgt månedlig brutto- eller nettoydelse, beregne opnåelige ejerskiftelån, samt ejendommens kontante handelsværdi.

Beregningsprogrammet  som jeg nu overførte til den lille lommecomputer testede jeg op mod KD.s store interne anlæg, hvor det viste, at alle de udførte beregninger var korrekte ned til en ubetydelig lille difference.

Dette nye lille vurderingssystem foreviste jeg for direktionen i KD, og efter man have testet beregningerne, blev det vedtaget, at man indkøbte 300 af de små lommecomputere, nemlig en til hver af alle vurderingsinspektører og distrikts-chefer i KD.

Jeg blev nu bedt om at ’kvitte’ jobbet som vurderingsinspektør, og tiltræde et nyt job i KD's Edb-afdeling, hvor min første opgave var at undervise alle i brug af mit system.

 

Efter nogle få år, da den teknologiske udvikling var nået dertil, hvor det via et simpelt telefon-modem, var muligt at forbinde mæglerforretningernes computer til kreditforeningens store Edb-anlæg, kunne de enkelte forretninger rundt omkring i landet nu hente oplysninger og lånetilbud for de ejendomme de havde modtaget i salgskommision.

Telefon-modem systemet var så langsommeligt, at det kunne tage helt op til et minut at opbygge blot et enkelt skærm-billede, men det var nyt og fantastisk - syntes man dengang.

For at hjælpe og undervise mæglerne i brug af disse helt nye teknologiske muligheder, blev jeg bedt om at være leder af en mindre nyoprettet afdeling i KD, der, med en række rejsende edb-konsulenter, alene havde til opgave at besøge og hjælpe mæglerforretningerne med den nye teknologi.


Ejendomsmæglerkæden HOME:

Omkring 1989 blev det i KD besluttet at etablere en landsdæk-kende kæde af ejendomsmægler-forretninger.
I den kommende periode blev der nu indgået samarbejds-og frachiseaftale med ca. 135 selvstændige mæglerforretninger, og den 1. januar 1990 blev kæden, som fik navnet HOME, lanceret.
Min opgave som teknisk chef for kæden var, Edb-mæssigt at ’binde’ alle disse mæglerbutikker sammen, således at alle benyttede det samme ejendomssystem, hvilket  igen gjorde, at det blev muligt at opbygge den boligdatabase, som alle, der har mulighed for at kommen på internettet, kan benytte i søgningen af ny ejendom eller lejlighed.
 

Da alt det Edb-mæssige i HOME nu fungerede, besluttede jeg pr. 1. januar 1995 at trække mig tilbage og gå på pension.
Alt i alt nogle travle, men rigtig spændende år.

 

Det er dejligt for mig at kunne følge HOMEs succesfulde udvikling til i dag, år 2010, nu at have op mod 180 forretninger, og således er landets største mæglerkæde.

| Svar

Nyeste kommentarer

13.11 | 12:39

Hvor lyder det dejligt. Far gik bort i 2014 og vi vil af så mange af figurene lavet som muligt.
Er hundene ikke blevet flotte.
Hilsen
Anett

13.11 | 10:14

Hej jeg har en hund stående, som jeg var med til at lave sidst i 50 eller først i 60. Mine øjne blev store da jeg så min hund 60 år senere. Lavet på Kilevej Frb

12.08 | 21:21

Tak for dit indlæg. Men vores dejlige far Gunnar Flørning, mistede vi i 2014.
Mvh Anette Flørning

12.08 | 13:32

Jeg husker en salgschef hos Bülow ved navn Teistrup. Kender nogen hans historie hos Bülow?